ایرانگرد نیوز

با حضور سلطانی‌فر؛ خانه گردشگری یزد افتتاح شد

با حضور معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی  ، صنايع‌دستي و گردشگري کشور خانه گردشگری یزد افتتاح شد.

با حضور مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی  ، صنايع‌دستي و گردشگري کشور خانه گردشگری یزد افتتاح شد.

 

لازم به ذکر است، خانه گردشگری در اختیار تشکلهایی که در این زمینه فعالیت میکنند تعم از انجمن هتل داران، انجمن راهنمايان تور، انجمن دفاتر خدمات مسافرتي ، شوراي تشکل هاي ميراث فرهنگي، باشگاه خبرنگاران حامي ميراث فرهنگي، انجمن عکاسان حامي ميراث فرهنگي قرار می‌گیرد.

خروج از نسخه موبایل