رییس پژوهشگاه: فرهنگ حاصل تعامل انسان با محیط زیست است

فرهنگ حاصل تعامل انسان با محیط زیست است

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمايشگاه “نشانه هايي از دويست هزار سال همبودي انسان و جانوران در ايران زمين” در موزه ملی ایران را نمایشگاه ارزنده ای توصیف کرد و گفت: فرهنگ حاصل تعامل انسان با محیط زیست است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سید محمد بهشتی افزود: فرهنگ عبارت از خرد حاصل از تعامل تاریخی انسان با محیط است و وجود تفاوتهای فرهنگی به دلیل تفاوتهای محیطی است.

وی با بیان اینکه محیط ها با هم فرق دارند و بر این اساس آنچه مظاهر فرهنگ است تفاوت قابل مشاهده است افزود: تفاوت در محیط مستلزم این است که کیفیت تعامل متفاوت شود تا بتوانیم شرایط زیستی را مناسب کنیم.

بهشتی با تاکید بر اینکه محیط ها را می توان بر اساس منابع و موانع زیستی سنجید خاطرنشان کرد: محیط سرزمین ما بالقوه است؛ بالقوه گی یعنی پوشیدگی و محجوب بودن؛حجاب منابع و موانع ما زمینی و زمانی است.

رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه انسان فقط زمانی می تواند شرایط زیست را فراهم کند که همه چیز را از قوه به فعل تبدیل کند گفت:این ویژگی، تفاوت سرزمین ما با سرزمین های دیگر است.

بهشتی در پایان تاکید کرد: تفاوت فرهنگی از قوه به فعل تبدیل می کند از این رو ویژگی چنین فرهنگی، کیمیاگری است؛ به همین دلیل کهن ترین آثار اهلی کردن اعم از اهلی کردن گیاهان و … در این سرزمین قابل مشاهده است.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …