ثبت جهانی بازار اراک پیگیری می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در جلسه کارگروه گردشگری استان گفت: بازار اراک از آثارمهم و فاخری است که در لیست آثار ملی ثبت شده و زمینه های ثبت جهانی آن پیگیری می شود.

سیدمحمد حسینی صبح دیروز در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اظهار کرد: در بحث بازار تاریخی اراک با هر شکل ممکن و با کمک تمامی دستگاه های مرتبط باید سریع تر برای ساماندهی آن اقدام کرد.

وی افزود: ارزشمندترین بنای تاریخی استان، بازار اراک است که نباید به آن با چشم اقتصادی نگاه کنیم، حفاظت و حراست بازار هم از جهت اقتصادی اهمیت دارد و هم از لحاظ ارزشی و گردشگری نقش مهمی دارد و می تواند در جذب گردشگر اهمیت ویژه ای داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: مهمترین مسئله فرهنگ سازی با کمک دانشگاه ها است باید فرهنگ سازی را به منظور حفظ و نگهداری بازار و میراث فرهنگی ایجاد کنیم.

حسینی با اشاره به بازسازی بازار گفت: یک دستگاه به تنهایی توان اجرایی ندارد و حساسیت این موضوع را باید دستگاه های دیگر نیز درک کنند و در راستای مرمت بازار اقدام کنند.

وی افزود: فصل زمستان در راه است و مرمت را با مشکل مواجه می کند باید هرچه سریعتر مرمت بازار آغاز شود، هیئت امناء نیز هرچه سریعتر تشکیل شود زیرا این هیئت بسیار تاثیرگذار و نقش آفرین است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: این کار یک کار فرهنگی و اجتماعی است هر دستگاه مالکیت خود را مشخص کند، اوقاف و شهرداری مالکیت خود بر بازار را مشخص کنند.

حسینی با اشاره به مرمت سراها گفت: باید برای مرمت سراها برنامه های کاربردی تعریف کنیم، از مداخلات بی مورد در بازار جلوگیری شود و مداخلات باید توسط میراث فرهنگی انجام شود.

وی افزود: در جلسه قبلی برنامه ای تدوین و برای تمامی دستگاه ها اجرایی مرتبط ارسال شد و همه در جریان وظایف خود قرار گرفتند، از تورگردانی های غیرقانونی که توسط آژانس‌های مسافرتی برگزار می شود جلوگیری شود زیرا هیچ نهادی حق برگزاری تورگردانی ندارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …