سومین نشست علمی در موزه ملی ایران برگزار می‌شود

ImageHandler.ashx

همزمان با نمایشگاه نشانه‌هایی از دویست هزار سال همبودی انسان و جانوران در ایران‌زمین، سومین نشست علمی در موزه ملی ایران برگزار می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، موزه ملی ایران همزمان با نمایشگاه نشانه‌هایی از دویست هزار سال همبودی انسان و جانوران در ایران‌زمین، سلسله نشستهای علمی برگزار می‌کند که هدف آنها ارایه نتایج پژوهشهای جدید باستان شناسان و متخصصین حیات وحش و تنوع زیستی درباره پیشینه و وضعیت فعلی ارتباط انسان و سایر جانوران است.

سومین نشست از این سلسله نشستها شامل سه سخنرانی با عناوین “نقش مایه های جانوری بر روی تبري سنگی از عصر مفرغِ حاشية هلیل رود (جیرفت)” از صدیقه پیران، “باشندگان بوم ایران زمین در آثار “مینا”، نگاهی به نگاره های  گیاهی و جانوری از دیرینه ترین آثار تا گسترۀ دورۀ  قاجار” از میترا اعتضادی و  “بررسی الگوهای تکامل تنوع زیستی در تاریخ حیات” از محمد مدادی است.

این نشست در روز سه شنبه یکم مهر ماه، از ساعت 10 الی 11/30 در سالن نشستهای تخصصی موزه ملی ایران واقع در خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر برگزار می شود. شرکت در این نشست براي عموم علاقمندان آزاد است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …