معاون گردشگری مطرح کرد: همایش گردشگری مشهد ابزاری جهت حضور پررنگ در برنامه ششم توسعه

ImageHandler.ashx

معاون گردشگری در نشست شورای سیاست گذاری همایش بین المللی علمی – راهبردی توسعه گردشگری، انتظار از خروجی این گردهمایی را تقویت صنعت گردشگری کشور در برنامه پنج ساله ششم خواند.

به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در دومین نشست شورای سیاست گذاری همایش بین المللی علمی – راهبردی توسعه گردشگری ایران که با حضور معاونین دستگاه ها، اساتید و صاحبنظران این حوزه در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ گفت: برگزاری همایش ها و نشست های علمی می توانند با تکیه بر تجمیع پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته در صنعت گردشگری ضمن نمایاندن نقاط ضعف و قدرت در ترسیم چشم انداز آینده، نیازها و اهداف پیش رو موثر واقع شوند.

وی افزود: برگزاری همایش بین المللی علمی – راهبردی توسعه گردشگری ایران در شهر مشهد؛ با گردهم آوردن برترین اندیشه های به روز علمی کشور و بین الملل می تواند روزنه های متعددی به سوی دانش روز، نمایاندن چالش ها، بسترهای مساعد و در نهایت تسریع توسعه صنعت گردشگری منجر شود.

رحمانی موحد با بیان اینکه گردشگری متکی بر پایه های علمی و دانش روز می تواند به عنوان ابزاری قوی در راستای تحکیم و توسعه موقعیت این صنعت در برنامه پنج ساله ششم توسعه موثر واقع شود؛ گفت: می توان با تقویت ظرفیت های برنامه پنجم  و افزودن بسترهای جدید به یاری نشست های علمی و همایش های مشابه، شاهد حضور پر رنگ این صنعت در بخش های متفاوت برنامه آینده توسعه باشیم.

معاون گردشگری با ابزار امیدواری نسبت به نتایج حاصل از برگزاری همایش مذکور گفت: بی شک می توان یاری رساندن به تدوین سند توسعه راهبری گردشگری، تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری، معطوف ساختن توجه مدیران ارشد اجرایی و سایر دست اندرکاران به الزامات توسعه صنعت گردشگری، واکاوای راهبردها، سیاست ها، خط مشی ها و نیز ارائه ایده های جدید که جملگی سبب تقویت حضور پر رنگ صنعت گردشگری در برنامه ششم توسعه کشور را سبب خواهد شد را از این نشست انتظار داشت.
گفتنی است همایش بین المللی علمی – راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران با دو رویکرد چالش ها و چشم اندازها در تاریخ 26 لغایت 28 مهرماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی دبیرخانه www.bcit.ir مراجعه نمایند.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …