رسانه‌ها فرصتی برای دیده‌بانی و اطلاع‌رسانی هستند

رئیس مرکز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گردهمایی مدیران کل استانها گفت:مدیران استانی باید از ظرفیت رسانه‌ها به عنوان یک فرصت برای اطلاع‌رسانی و دیده‌بانی وضع موجود استفاده کنند.

به گزارش ایرانگرد نیوز، امین عارف نیا رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گردهمایی مدیران کل استانی گفت: سازمان میراث فرهنگی با سیاستگذاری اتخاذ شده امروز در یک افق مشخص و در راستای ماموریت‌های خود ایفای نقش می‌کند که در این مسیر نقش افکار عمومی مهم و تعیین کننده است.

وی ادامه داد: افکار عمومی بهترین عنصر در سازمان‌دادن به نظام اداری کشور است و ارتباط بین دولت و جامعه در فضای افکار عمومی شکل می گیرد.

رئیس مرکز روابط عمومی با تاکید بر اهمیت و ضرورت ارتباط و تعامل سازنده مدیران کل استانی با رسانه‌ها، ادامه داد: یکی از مسائل جدی برقراری ارتباط فعال با رسانه‌هاست و جایگاه رسانه‌ها در حوزه فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی باید پررنگ باشد.

عارف‌نیا با اشاره به اینکه ظرفیت رسانه‌ها در حوزه فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی باید به یک فرصت تبدیل شود، تصریح کرد: از رسانه‌ها باید به عنوان یک فرصت دیده‌بانی وضع موجود و اطلاع‌رسانی شفاف استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد ، استفاده از ظرفیت‌ رسانه‌ها در موضوعات مربوط به سازمان میراث فرهنگی موثر واقع شده است، افزود: در مورد مساله شیراز با یاری رسانه‌ها، تخریب آثار تاریخی متوقف شد.

عارف نیا نقش روابط عمومی را در ارتباط با افکار عمومی، سازنده دانست و افزود: نقش روابط عمومی‌ها به عنوان حلقه واسط بین دستگاه‌ههای اجرایی و مردم، اهمیت این حوزه را دوچندان می‌کند.

Check Also

حضور کشورهای همسایه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری …