معاون میراث فرهنگی: شهرداری اصفهان بدون مجوز میراث فرهنگی کفپوش بتنی نقش جهان را برداشت

ImageHandler.ashx

معاون میراث‌فرهنگی گفت: شهرداری اصفهان شب گذشته بدون مجوز و اطلاع اداره میراث فرهنگی استان بخشی از کف بتنی میدان نقش جهان را برداشت.

محمدحسن طالبیان  در رابطه با اقدام شهرداری اصفهان در میدان نقش جهان افزود: این میدان ثبت جهانی شده است و هر مداخله‌ای در آن باید مبتنی بر ضوابط ، مقررات ، طرح مصوب و با اطلاع سازمان میراث فرهنگی و یونسکو  باشد.

وی ادامه داد: این اقدام شهرداری اصفهان که بدون اطلاع سازمان و نیمه شب انجام شده موجب گله مندی و نارضایتی سازمان میراث فرهنگی شده است.

معاون میراث‌فرهنگی تصریح کرد: برگزاری نمادین بازی چوگان در میدان نقش جهان به عنوان یکی از اماکن اصلی برپایی چوگان در گذشته، باید با درنظر گرفتن ضوابط و حفظ مسائل مربوط به میدان نقش جهان انجام شود.

طالبیان یادآور شد: برگزاری برنامه‌هایی در این سطح در یک اثر ثبت جهانی شده باید با حضور و نظارت ناظرین سازمان میراث‌فرهنگی صورت گیرد و این اقدام شبانه شهرداری اصفهان توجیه قانونی ندارد.

وی با تاکید بر این که شهرداری اصفهان برای انجام هر اقدامی در محدوده و حریم این اثر ثبت جهانی شده باید پروسه قانونی را طی کند، افزود: در جلسه‌ای که امروز با حضور مسئولان شهرداری اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی استان و شورای فنی سازمان برگزار می‌شود، موضوع مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی گفت: سازمان میراث فرهنگی از این اقدام بدون مجوز شهرداری اصفهان گله‌مند است و موضوع را تا زمان رسیدن به  پاسخ قطعی و روشن در این زمینه بررسی می‌کند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …