برگزاری مزایده واگذاری حق مدیریت بهره برداری هفت بنای تاریخی

مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی گفت: هفت مزایده واگذاری اماکن تاریخی در قالب تشریفات قانونی برای سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری توسط صندوق احیاء مورد اقدام قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیا، احسان ایروانی با اعلام این خبر افزود: موضوع این هفت مزایده کاروانسرای پیام مرند به مساحت عرصه ۴۸۰۰ متر مربع واعیانی ۴۰۰۰مترمربع مربوط به دوره صفویه، کاروانسرای دودهک سلفچگان به مساحت ۳۰۵۷ متر مربع مربوط به دوره صفویه،کاروانسرای شاه عباسی دامغان به مساحت عرصه ۳۸۰۰ متر مربع و اعیانی ۲۳۴۰ متر مربع مربوط به دوره صفویه ،کاروانسرای گبرآباد قمصر به مساحت ۳۲۵۰ متر مربع مربوط به دوره صفویه، کاروانسرای گز به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع مربوطه به دوره صفویه ، کاروانسرای لات رشت با مساحت ۲۵۵۰ متر مربع مربوط به دوره قاجاریه و بنای تاریخی هتل لاله یزد(خانه گلشن) با مساحت ۴۱۰۰متر مربع مربوط به دوره قاجاریه است.

وی خاطرنشان کرد: کاربری های این هفت بنا “مجتمع خدمات رفاهی بین راهی”، “فرهنگی، خدماتی، پذیرایی” ، “خدماتی، پذیرایی و بازارچه صنایع دستی” و “اقامتی-پذیرایی” بوده که با طی فرایند حقوقی، فنی، تعیین کاربری و مطالعات توجیه اقتصادی و در نهایت طی روند قانونی کارشناسی رسمی برای واگذاری در قالب تشریفات قانونی مهیا شده است.

ایروانی همچنین افزود: در اسناد ارائه شده شرایط مساعد و متناسبی از جمله راهبری ها و چارچوبهای عملیات تکمیلی مرمت و آماده سازی احیاء، شرایط مالی و اقتصادی و شرایط زمانی مناسب، زمینه ساز ورود سرمایه گذاران اهل را فراهم آورده و به طور قطع اقتصاد مرتبط با احیا این هفت بنا ضمن حفاظت پایدار آن تضمین خواهدبود.

وی همچنین گفت: احراز صلاحیت متقاضیان به لحاظ اهلیت ارجح بر شرایط مالی پیشنهادی ایشان خواهد بود.

مدیرعامل صندوق احیا اضافه کرد: مطابق با نظر رئیس سازمان، ادارات کل استان ها که فرآیند فوق با هماهنگی و همکاری ایشان صورت گرفته است وظیفه جدی و پراهمیتی در خصوص معرفی و اطلاع رسانی این فرایند قانونی و مزایده مربوطه داشته و رمز موفقیت این اقدام و نتیجه بخش بودن واگذاری به سرمایه گذاران اهل و حضور ایشان در این تشریفات، وابستگی قابل توجهی به فعالیتهای ترویجی ایشان خواهد داشت.

لازم به توضیح است حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده که باید توسط بخش خصوصی در این هفت بنا در طول مدت تا سه سال آینده هزینه شود بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …