پس از شش ساله وقفه؛ ساماندهی آجرنوشته های شوش شروع شد

سامان دهی آجر نوشته های خط میخی شوش که در حفاری های فرانسوی ها پیدا شده بود امروز دوباره در قلعه باستان شناسی شوش آغاز شد.

عبدالمجید ارفعی زبان شناس و یگانه متخصص ربان های اکدی و عیلامی با اعلام این خبر افزود: سامان دهی آجرنوشته های شوش از سال ۱۳۸۲ شروع و تا سال ۱۳۸۷ ادامه داشت که به علت بی میلی مدیران وقت متوقف شد.

او با اشاره به سامان دهی ۲۵۰۰ آجرنوشته در آن زمان خاطرنشان ساخت که در این سامان دهی مشخص می شود که متن کتیبه مربوط به چه موضوعی و کدام دوره پادشاهی است.

او هدف دوره جدید حضورش در شوش را ساماندهی ۲۷۰۰ آجرنوشته باقیمانده اعلام کرد و افزود: این آجر نوشته ها همه به خط میخی و به زبان های سوری، اکدی، عیلامی و فارسی باستان است.

به گفته این زبان شناس برجسته در بررسی آجرنوشته ها زبان آنها و ارتباطشان به پرستشگاه های مختلف مشخص می شود.

ارفعی افزود:برای این آجرنوشته ها اطلاعات شناسه ای کامل تهیه می شود.
اودرهمین حال خاطرنشان ساخت که ۲۷۰۰ آجرنوشته ای که قبلا ساماندهی شده اند هرکدام دارای متن جداگانه ای نیستند و ممکن است ۱۰۰ عدد دارای یک متن باشند که تکثیر شده است.

به گفته ارفعی برخی از آجرنوشته های ترجمه شده مربوط به پرستشگاه اختصاصی خانواده سلطنتی ” شوتروکیی ها” است که تا حدود ۱۱۸۵ سال قبل از میلاد به مدت ۸۵ سال حکومت می کردند.

ارفعی همچنین خاطرنشان ساخت که براساس این آجرنوشته ها مردمان آن زمان برای هرخدا یک پرستشگاه می ساختند و برای طول عمر خود آن راوقف می کردند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …