تصاویر مراسم تشیع جنازه مرتضی پاشایی

۸۱۳۸۸۵۴۷-۶۰۸۰۴۲۵ ۱۴۱۶۱۲۸۳۴۵۱۴۵_abdolvahed mirzazadeh-3 2 ۱۴۱۶۱۲۸۳۵۲۸۵۱_abdolvahed mirzazadeh-17 ۱۴۱۶۱۲۸۳۵۳۳۳۵_abdolvahed mirzazadeh-18 ۱۴۱۶۱۲۸۳۵۵۴۲۵_abdolvahed mirzazadeh-21 ۱۴۱۶۱۲۸۳۶۲۹۲۹_abdolvahed mirzazadeh-29 ۱۴۱۶۱۲۸۵۷۳۴۹۸_amin khosroshahi-10 ۱۴۱۶۱۲۸۵۷۴۴۸۱_amin khosroshahi-14 ۱۴۱۶۱۲۸۵۷۵۴۱۷_amin khosroshahi-15

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …