ایرانگرد نیوز

پیام دبیر جشنواره سینما حقیقت: سینمای مستند باید زیبایی ها را بنمایاند و زشتی ها را بپیراید

متن کامل پیام سیّدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد به این شرح است:«در حکایتی کهن آمده است “خدا چون از خلقت آدمی فارغ شد، فرشتگان از او خواستند تا حقیقت را به آنان بنمایاند. خداوند آینه‌ای آفرید و به دست فرشتگان داد. فرشتگان که از خلقت آدمی به وجد آمده بودند با تماشای آینه در حیرت شدند. آینه در میان فرشتگان دست به دست می‌شد که ناگاه از عرش به زمین افتاد. تکه‌های آینه هر یک به سویی شد. هر کس قطعه‌یی یافت، خود را در آن دید و گمان کرد که این تمامِ حقیقت است؛ اما حقیقت میان مردمان بود و حقیقتِ کامل آنگاه حاصل شود که مردمان تکه‌های آینه را به هم‌آرند”

خوب‌رویان آینه می‌جویند تا صورت خود در آن بینند و خط و خالی بر آن بیفزایند، یا اگر نقصانی یافتند بزدایند و چهره به کمال آورند.

سینمای مستند، وجهی نمادین و این زمانی از آینه است. فیلم مستند می‌خواهد و باید که این‌گونه باشد، زیبایی‌ها را بنمایاند و زشتی‌ها را بپیراید.

بــه بهـانه‌ی هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» آمده‌ایم تا تکه‌های آینه‌هامان را در قاب سینما گرد هم آوریم و حقیقتی کامل‌تر را نظاره کنیم.

و اهل نظاره باید که خاصیت آینه بداند وگرنه عکس آینه را به آینه منسوب می‌کند، در حالی که به گفته مولانا درباره شمس:آینـه‌ای عکس تو رنگ کسی‌ست/تو ز همـه رنگ جـدا بوده‌ای».

شاین ذکر است این جشنواره از روز نهم آذر در تهران آغاز خواهد شد.

 

خروج از نسخه موبایل