همکاری شورای اروپا با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

شورای اروپا به عنوان رکن اصلی فعالیت های علمی و پژوهشی اتحادیه اروپا با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه باستان شناسی همکاری می کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این موضوع در نشست امروز حمیده چوبک رییس پژوهشکده باستان شناسی با جان وندرماد از موزه ملی مادرید و آندریا پیسین محقق دانشگاه ینا آلمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دوطرف نحوه اجرای تفاهم نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با موسسه دیرین بوم شناسی و تکامل اجتماعی بشرکاتالان- تاراگونا اسپانیا را نیز بررسی کردند.

دراین نشست همچنین زمینه های اجرایی مربوط به کاوش غار کلدر در استان لرستان بر اساس تفاهم نامه مورد نظر موردتبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هیات نظارت و ارزیابی پژوهشگاه پس از بازدید از سایت باستان شناسی و ارزیابی عملکرد طرف اسپانیایی تعهدات طرف خارجی را در چارچوب مفاد تفاهم نامه برای فصل بعدی بررسی کند.

اعضای هیات اسپانیایی را جان وندرماد از موزه ملی به عنوان یکی از شاخص ترین دیرینه شناسان دنیا با ۱۸۶ مقاله علمی و دکتر آندریا پیسین محقق دانشگاه ینا آلمان و متخصص دوران پارینه سنگی میانه تشکیل می دهند.

در یادداشت تفاهمی که پیش تر بین سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری و اودالد کربونل رورا  رییس موسسه دیرین- بوم شناسی و تکامل اجتماعی بشر کاتالان اسپانیا امضا شده است دو طرف موافقت کردند که در زمینه های پژوهشی و آموزشی، انتشارات و حفاظت ومرمت با یکدیگر همکاری کنند.

بر اساس این یادداشت تفاهم دوطرف توافق کردند که برای آثار و یافته های باستان شناسی حاصل از کاوش های باستان شناسی طرح وبرنامه حفاظت و مرمت با پیش بینی منابع کارشناسی،موادو منابع مالی تهیه کنند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …