ردپای آثار خطی سنگ نگاره تیمره ایران بر سفالهای دره سند و هند مرکزی

پژوهشگر سنگ نگاره های ایران گفت: در پژوهش های ۱۱ساله بر روی سنگ نگاره های تیمره ایران مشخص شد که برخی از آثار تصویری و علائم خطی بر روی این سنگ نگاره ها بر روی سفالینه های مکشوفه در دره سند در بلوچستان پاکستان و هند مرکزی وجود دارد.

‘محمد ناصری فرد’ : این پیوستگی نشان از ریشه مشترک فرهنگی در نقاط مذکور و قسمت میانه فلات مرکزی (تیمره )می دهد.

وی با بیان اینکه علائم خطی که بر روی سفالهای هند مرکزی که به تعدد یافت شده است نمادهای کمانگونه سه شاخه می باشند که در علائم خطی سطری هم بر روی سفالینه های شوش و جیرفت نیز مشاهده می شود، اظهار کرد: این علائم خطی در میان خطوط ترکی باستان کشورهای آسیای میانه و قفقاز نیز مشاهده می شود.

ناصری فرد بیان کرد: این علایم به فراوانی در سنگ نگاره های تیمره، بوئین زهرا، میمه ، کردستان، دهتل از روستاهای توابع بستک هرمزگان نشان از کاربرد یکسان و قابل فهم این نماد در نقاط مذکور دارد.

پژوهشگر سنگ نگاره های ایران گفت: این علائم خطی با توجه به این که کهن و فراوان می باشند، می تواند طی سالیان متمادی از نقاط مذکور و تیمره به هندوستان و دره سند در بلوچستان پاکستان برده شده باشد.

ناصری فرد افزود: در تعاملی که با پژوهشگران و باستان شناسان هندوستان انجام شده آنها هم از این پیوستگی آثار کهن مکشوفه شگفت زده شده و علاقه خود را برای دیدار از این آثار کهن ایران ابراز داشته اند.

وی اضافه کرد: محققین کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز اعلام آمادگی کردند که این آثار همگون و کهن را از نزدیک مورد مطالعه و بازدید قرار دهند.

وی ادامه داد: این علائم خطی برای نخستین بار در ایران کشف و معرفی می شود که می تواند در آینده گفتمان فرهنگی ملل را نسبت به آثار کهن مکشوفه محقق سازد و بستر نوینی از گردشگری را در ایران رقم زند.

ناصری فرد افزود: با کمال شگفتی نقوش بزکوهی که به فراوانی بر روی دیواره کوهها و دره ها و غارهای نقاط مختلف ایران تکرار شده حدود ۹۰ درصد بر روی سفالینه های دره سند که یکی از تمدنهای کهن مکشوفه در دنیا می باشد؛ نیز وجود دارد و سفالینه های مکشوفه در شهر سوخته ودره سند نیز از طرحهای همگون است که بیشترین آنها بزکوهی است.

تیمره منطقه ای بین محلات و خمین در استان مرکزی و گلپایگان در استان اصفهان است که قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری در آن یافت شده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …