ایرانگرد نیوز

رئیس پژوهشگاه: شهرها بستر خودنمایی فرهنگها است

بزرگترین دستاورد بشر که به زحمت خودش به دست آورده ،شهر است زیرا شهر فرصت عرض اندام فرهنگ را فراهم می سازد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی در دومین روز بزرگداشت هفته پژوهش که به امر باستان شناسی اختصاص یافته بود،افزود: شهر نشینی از بعد های مختلف اهمیت دارد و به عبارت دیگر شهر بزرگترین ، شفاف ترین و کامل ترین آیینه است که روبروی فرهنگ قرار می گیرد ،زیرا که تمامی پژوهش هایی که انجام می گیرد برای به دست آوردن فرهنگ یک شهر است.

وی با بیان این مطلب که باستان شناسی شهری از دو منظر دارای اهمیت است اظهار داشت: شهر ها ناگزیر و بنا به زندگی که در آنها جریان دارد دچار دگرگونی و تغییر و تحول می شوند و ما سرگذشتی را که  به یک شهر در طول تاریخ گذشته است می بینیم. این جلوه  از شهر آشکار است و در عین حال مانند پرده ای عمل می کند که روی واقعیت های پنهان در زیر لایه های زمین کشیده شده است .

به اعتقاد بهشتی این در حالی است که ریشه های شهر همان بخشی که زیر شهر پنهان شده خالص تر است و تمامی شواهد و قرائن در آنها نهفته شده و چون پنهان است کمتر دچار تغییر و تحول می شود و این در حالی است که بیشتر توان شهر را آشکار می کند و البته به این لحاظ چیزی که در سطح و عمق می بینیم در کنار هم تکمیل می شوند.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه باستان شناسان تاکنون در پژوهش های خود کمتر شهرها رابا این صفت و مضمون مورد مطالعه قرار داده اند افزود: به طور مثال شهر های بزرگ و تاریخی ایران مانند اصفهان ، شیراز ، قزوین و … کمتر مورد مطالعات باستان شناختی عمیق قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: تا زمانیکه کمتر به این وجه از شهر ها توجه می کنیم خودمان را از شناخت واقعی شهر ها محروم کرده ایم.

بهشتی گفت: ما به شهرهایمان نگاه می کنیم ولی نمیدانیم ابتدا و انتهایش کجاست زیرا در نگاه امروز شهر ها تنها ساختمان ها هستند و هیچ وقت باغ ها ، قنات ها ، راه ها و … را جزء شهرها نمی دانیم ،این درحالی است که وقتی صحبت از شهر می کنیم صحبت از یک منظومه زیستی است به مرکزیت شهر و دراینصورت است که باید همه مشخصات یک شهر در کنار آن جمع شوند تا ما بدانیم شهر کجاست و چگونه ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در این صورت  است که در روشنایی قرار می گیریم و می فهمیم که محدوده شهر کجاست و آن وقت دست به تخریب شهر نمی زنیم.

بهشتی علت تخریب شهرها به بهانه توسعه را  تاریکی دانست  که ناشی از فقدان چنین نگاهی به شهر است که به ایجاد شرایط بحرانی برای شهرها منجر می شود.

وی بیان کرد: بهترین راه برای برای مقابله با این شرایط این است که اصل شهر ها حفظ شوند و موجودیت قبلی شهر در اصل قرار گیرد نه فرع.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی اظهار داشت : مشکل این است که ما میخواهیم در تاریکی شهری شبیه شهری دیگر بسازیم که ممکن نیست اگر شهری را درست بشناسیم و در روشنایی فهمیدن کیفیت پدید آمدن شهر قرار داشته باشیم هیچ مانعی برای معاصر شدن شهر وجود ندارد .

خروج از نسخه موبایل