اشیاء معتبرترین اسناد برای شناسایی تمدن دوره‌های تاریخی است

اشیاء معتبرترین اسنادی هستند که می توان فرهنگ و تمدن دوره های تاریخی را توسط آنها مورد مطالعه قرار داد.

محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بازگرداندن اشیای تاریخی منطقه خوروین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: یک محوطه تاریخی وقتی مورد کاوش قرار می‌گیرد، تیم باستان شناسی گزارش هایی از این کاوش ارائه می کنند که با توجه به این گزارش‌ها تمدن و فرهنگ منطقه مورد نظر مورد مطالعه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: آثاری که از کاوش‌ها به دست می آید هم بخش دیگری از ماجراست، به این معنی که این آثار نقش مهمی در شناسایی فرهنگ و تمدن محوطه های تاریخی دارند و گروه‌های حفاری و باستان شناسی بعد از انجام عملیات کاوش، مطالعه آثار را آغاز می کنند.

کارگر تصریح کرد: اشیاء معتبرترین اسنادی هستند که می توان فرهنگ و تمدن دوره های تاریخی را توسط آن مورد مطالعه قرار داد.

مدیرکل امور موزه‌ها اضافه کرد: از منطقه خوروین تعدادی اشیاء در موزه ملی ایران وجود داشت اما این مجموعه کامل نبود، هرچه تعداد اشیاء بیشتر باشد اطلاعات ما در رابطه به دوره ها و مناطق تاریخی عمیق تر می شود و در به اثبات رسیدن نظریه‌های موجود نقش مهمی ایفا می کند.

وی اضافه کرد: برخی اشیاء تاریخی که از بلژیک بازگردانده شده منحصربفرد و خاص است و نظیر آنها در مجموعه‌ای که در موزه ملی ایران نگهداری می شود به چشم نمی‌خورد، این اشیاء منحصربفرد شناخت ما از این منطقه را گسترده تر می کند.

کارگر با بیان اینکه نیازی به قیمت‌گذاری این اشیاء تاریخی نیست، افزود: از یک نظر می توانیم بگوییم آثار فرهنگی قیمت ندارد اما اگر مجبور به قیمت گذاری باشیم می‌شود این کار را انجام داد.

مدیرکل امور موزه‌ها اضافه کرد: اشیاء تاریخی خوروین طی چند سال در موزه سن کانتر بلژیک به نمایش گذاشته شده بود تا اینکه در سال ۶۲ بحث قضایی و حقوقی این اشیاء توسط جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
وی در پایان افزود: اشیاء تاریخی خوروین در حال حاضر در موزه ملی ایران نگهداری می شود و به زودی مراحل شناسایی این آثار آغاز خواهد شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …