توسعه خدمات گردشگری با بهره گیری از فناوری های نوین الکترونیک

توسعه خدمات گردشگری نوین در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک به دنبال انعقاد توافقنامه همکاری فیمابین شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان عامل چهارم و کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت با نظارت کیفی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  تحقق می یابد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در توافقنامه  همکاری فیمابین شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت که با حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان منعقد شد طرفین نسبت به همکاری در ارائه و توسعه خدمات الکترونیک شامل خدمات سلامت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، فروشگاه های مجازی و اطلاع رسانی با بهره گیری از فناوری های تلفن همراه و  ظرفیت های پیشرفته مخابرات تلفن ثابت متعهد شدند.

گفتنی است این توافقنامه به منزله چارچوب کلی همکاری متقابل تلفی می گردد و پس از روشن شدن جزئیات تفصیلی نیازمندی ها و شرایط همکاری در کارگروه های کارشناسی مشترک مشخص خواهد شد.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …