اطلاعیه شماره ۳۲ ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر قدردانی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از هموطنان

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با عنایت به پایان تعطیلات نوروزی و آغاز به کار ادارات و نهادها و بازگشت مسافران و گردشگران به شهرهای خود ضمن آرزوی توفیق برای هموطنان برای شروع سال کاری جدید، اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اطلاعیه شماره ۳۲ ستاد مرکزی هماهنگی

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با عنایت به پایان تعطیلات نوروزی و آغاز به کار ادارات و نهادها و بازگشت مسافران و گردشگران به شهرهای خود ضمن آرزوی توفیق برای هموطنان برای شروع سال کاری جدید، اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اطلاعیه شماره ۳۲ ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمده است:

از مشارکت همه سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی که با ایجاد هم افزایی درارائه خدمات به مسافران وگردشگران و زائران به صورت شبانه روزی همکاری داشته اند نهایت سپاسگذاری بعمل می آید.

از مردم، جوامع ملی و میزبان در همه استانهای کشور که پذیرای مسافران و گردشگران بودند و با میهمان نوازی خود موجب رفاه  رضایت خاطرمسافران شدند نهایت سپاسگذاری بعمل می آید.

از همه نیروی های نظامی، انتظامی و امدادی به ویژه جوانان و تشکلها و هموطنانی که به صورت داوطلبانه در ایام نوروز به خدمتگذاری مشغول بوده اند و کلیه دستگاههای عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر نهایت سپاسگذاری بعمل می آید.

سامانه ۰۹۶۲۹ ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمادگی دارد در طول سال ضمن راهنمایی مسافران و گردشگران نسبت به دریافت و رسیدگی به شکایات، اخذ پیشنهادات و انتقادات اقدام نماید.

با عنایت با اینکه براساس مصوبه دولت محترم ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دائمی بوده لذا ستادهای اجرائی خدمات سفر استان ها برنامه ریزی لازم جهت ایجاد انسجام در ارائه خدمات در طول سال، بویژه ایام پر ازدحام سفررا معمول داشته و همچنین ارزیابی های لازم درخصوص عملکرد دستگاهها در ایام سفروتمهید برای رفع چالشها، نقاط ضعف و نیازسنجی برای ارائه خدمات مناسب برای مسافران وگردشگران را دردستور کار قرار دهند.

آمده است:

از مشارکت همه سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی که با ایجاد هم افزایی درارائه خدمات به مسافران وگردشگران و زائران به صورت شبانه روزی همکاری داشته اند نهایت سپاسگذاری بعمل می آید.

از مردم، جوامع ملی و میزبان در همه استانهای کشور که پذیرای مسافران و گردشگران بودند و با میهمان نوازی خود موجب رفاه  رضایت خاطرمسافران شدند نهایت سپاسگذاری بعمل می آید.

از همه نیروی های نظامی، انتظامی و امدادی به ویژه جوانان و تشکلها و هموطنانی که به صورت داوطلبانه در ایام نوروز به خدمتگذاری مشغول بوده اند و کلیه دستگاههای عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر نهایت سپاسگذاری بعمل می آید.

سامانه ۰۹۶۲۹ ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمادگی دارد در طول سال ضمن راهنمایی مسافران و گردشگران نسبت به دریافت و رسیدگی به شکایات، اخذ پیشنهادات و انتقادات اقدام نماید.

با عنایت با اینکه براساس مصوبه دولت محترم ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دائمی بوده لذا ستادهای اجرائی خدمات سفر استان ها برنامه ریزی لازم جهت ایجاد انسجام در ارائه خدمات در طول سال، بویژه ایام پر ازدحام سفررا معمول داشته و همچنین ارزیابی های لازم درخصوص عملکرد دستگاهها در ایام سفروتمهید برای رفع چالشها، نقاط ضعف و نیازسنجی برای ارائه خدمات مناسب برای مسافران وگردشگران را دردستور کار قرار دهند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …