در دیدار با معاون میراث فرهنگی عنوان شد؛ ابراز تمایل مدیر موزه ۵ قاره مونیخ برای همکاری با موزه های ایران

مدیر موزه “۵ قاره مونیخ” در دیدار با معاون میراث فرهنگی با اشاره به تاریخ غنی و میراث ارزشمند ایران برای همکاری این موزه  با موزه های ایران ابراز علاقمندی کرد.

کرول  روز شنبه ۱۴ فروردین در دیدار با محمد حسن طالبیان  معاون میراث فرهنگی که محمد رضا کارگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول تاریخی نیز حضور داشت،دیدار و علاقمندی خود را برای معرفی تاریخ معاصر ایران در قالب برگزاری نمایشگاه اعلام کرد.

معاون میراث فرهنگی در این دیدار روابط فرهنگی و معرفی چهره ایران فرهنگی را حائز اهمیت دانست و  تاکید کرد که اعتقاد سازمان میراث فرهنگی،گسترش همکاری موزه های ایران با سایر کشورها است.

او به همکاری با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت:در بخش های مرمت و حفاظت و فعایت های باستان شناسی همکاری خوبی با سایر کشورها داریم، برگزاری کارگاههای آموزشی برای کشورهای عراق، افغانستان و تاجیکستان نیز در راستای این همکاری ها است.

طالبیان با اشاره به این که اولویت دولت تدبیر و امید گسترش همکاری با سایر کشورها است اظهار داشت: همکاری با کشورهای منطقه به دلیل داشتن اشتراکات فرهنگی فراوان گسترش یافته است، نمونه آن پرونده چند ملیتی نوروز است که با  عضویت ۱۲ کشور از سوی ایران تهیه و به مرکز ناملموس جهانی ارسال شد.

معاون میراث فرهنگی موافقت خود را برای  همکاری دوسویه با موزه های آلمان اعلام کرد و گفت: این همکاری ها به معرفی فرهنگ و تاریخ دو کشور می انجامد.

در این دیدار طالبیان پیشنهاد کرد، مدیر موزه”۵ قاره مونیخ” از موزه های گلستان،سعدآباد،نیاوران،رضا عباسی، هنرهای ملی ،هنرهای تزئینی و چها ستون بازدید کرده و از نزدیک با آثار تاریخ معار ایران آشنا شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …