صنایع دستی فرهنگی‌ترین و اقتصادی‌ترین بخش جامعه است

صنایع دستی فرهنگی‌ترین و اقتصادی‌ترین بخش جامعه استبسیاری از پیشکسوتان صنایع‌دستی درحالی مهمترین چالش حوزه صنایع‌دستی مربوط به نبود فرهنگ سازی کافی در جامعه می‌دانند که به‌گفته آن‌ها، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی ابزاری هستند که می‌تواند مخاطب را بیشتر و بهتر با صنایع دستی آشنا کنند.

بسیاری از پیشکسوتان صنایع‌دستی درحالی مهمترین چالش حوزه صنایع‌دستی مربوط به نبود فرهنگ سازی کافی در جامعه می‌دانند که به‌گفته آن‌ها، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی ابزاری هستند که می‌تواند مخاطب را بیشتر و بهتر با صنایع دستی آشنا کنند.
«منصور حافظ پرست» پیشکسوت هنرقلمزنی در خصوص لزوم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی فراگیر برای احیای صنایع دستی ایران گفت: اگر منطقی و به دور از تعصب به عرصه فرهنگ و ظرفیت های اقتصادی آن بنگریم، بی تردید صنایع دستی فرهنگی ترین و اقتصادی ترین بخش می باشد. برای شکوفایی بیشتر این حوزه باید اطلاع رسانی فراگیر و فرهنگ سازی مستمری صورت دهیم. باورکنیم که صنایع دستی و گردشگری در کنار یکدیگر بسیاری از مشکلات و بن بست های اقتصادی کشور را برطرف می کنند.
این هنرمند اصفهانی مهم ترین مشکل بر سر این مسیر را باورهای غلط دانست و افزود: مشکل اصلی ما باورهایمان است. وقتی درسیستم اقتصادی کشور باور براین است که صنایع آلوده کننده را تقویت کرده صنعت پاک صنایع دستی مورد توجه قرار نمی گیرد، این خیلی اتفاق مطلوبی نیست. صنایع دستی و فرش بعد از نفت می توانند بیشترین درآمد صادراتی را برای ما به همراه داشته باشند.
دارنده نشان درجه ۱ هنری نقش رسانه ها در معرفی و شناخت صنایع دستی تعیین کننده خواند و گفت: در فرهنگ سازی برای هر کاری رسانه ها عمالی مهم هستند. اگر رسانه های تصویری ما با مستندهای تصویری مراکز تولید صنایع دستی را در دورترین نقاط کشور نشان دهند، شهروندان ایران با قابلیت های صنایع دستی و تنوع آن آشنا خواهند شد.اگر رسانه ها با نقد و بررسی کارشناسانه موانع و موضوعات این حوزه را به بحث بگذارند، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. واقعا چرا هنری مثل سفالگری ایران که ظرفیتی جهانی دارند، نباید برنامه ای اختصاصی داشته باشد؟
نایب رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در ادامه اظهار کرد: برای استمرار فرهنگ سازی و نهادینه شدن تاثیرات آن در جامعه خوب است نشریات و مکتوباتی به طور مستمر منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد. این مهجور ماندن صنایع دستی باعث شده تا اسپانسرها و حمایت کنندگان مالی خیلی علاقمند نباشند به سراغ این حوزه بیایند.
حافظ پرست در ارتباط وضعیت مخاطبان امروز با آثار صنایع دستی هم گفت: جامعه امروز مخاطبان ما دو دسته هستند؛ یا افرادی هستند که به دنبال آثار فاخر هستند و خودشان مجموعه دار به حساب می آیند و یا افرادی هستند که توانایی خرید آثار معمولی تر را دارند. فضا باید برای حضور این دو قشر مهیا باشد تا اثرات آن بر فضای اقتصادی صنایع دستی دیده شود.
وی در پایان وضعیت کنونی صنایع دستی را خوب ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: اگر با دیدگاه درستی به دنبال توسعه اشتغال و کارآفرینی باشیم؛ صنایع دستی بهترین عرصه برای این کار است. تلاش کنیم به جای دلال بازی، اقتصادمان را به کمک فرهنگ و هنر توسعه دهیم و در این راه صنایع دستی ایران ابزاری مهم است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …