شیرکوند در همایش سوغات ملی؛ توسعه صنایع دستی و سوغات ملی لازمه رونق گردشگری است

صنایع دستی می تواند با تقویت خود و رسیدن به جایگاه ارزآوری و اشتغال زایی به رونق  نیز کمک کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری؛ سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان در همایش و نمایشگاه تخصصی سوغات ملی ایران با اشاره بر لزوم داشتن نگاهی متفاوت به حوزه صنایع دستی در راستای توسعه آن افزود: باید این موضوع را از منظر اقتصادی هم مورد توجه قرار داد در مقام آسیب شناسی اگر به ۴۰ سال  قبل برگردیم آسیب جدی که بر پیکره اقتصاد وارد آمده ناشی از متکی بودن بر درآمد های نفتی است، این اقتصاد تک بعدی باید به اقتصادی پویا تبدیل شود.

وی با تاکید بر رشد گردشگری در دنیا گفت: در ۵۰ سال گذشته درآمد های گردشگری در دنیا چند برابر شده ولی در ایران این امر مورد محاسبه قرار نگرفته در نتیجه صنعت و صنایع دستی هیچ گاه در دستور کار نبوده تا برای توسعه آن جذب گردشگرصورت گیرد، خوشبختانه در حال حاضر برای دستیابی به این مهم برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که صنایع دستی برای توسعه نیازمند توجه ویژه است افزود: صنایع دستی می تواند با تقویت خود به توسعه گردشگری نیزکمک کند،  با ورود هر گردشگر خارجی به کشور و تهیه سوغات و صنایع دستی و همچنین در سفر از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگربه طور نا خودآگاه در معرفی ارزشهای فرهنگی ما تاثیرگذار بوده در نتیجه با رونق گردشگری صنایع دستی و سوغات نیز رونق می یابد.

شیرکوند به لزوم ایجاد رقابت در بازار صنایع دستی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل آسیب های وارده به صنایع دستی این حوزه از حالت صنعتی خارج شده و رقابتی نیست که باید تقویت شود، با استفاده از شرایط و امکانات موجود می توانیم در راستای توسعه صنایع دستی و سوغات و صنعتی شدن این حوزه قدم برداریم.

معاون سرمایه گذاری سازمان در پایان گفت: باید در کنار تولید صنایع دستی و سوغات به سمت برند سازی در این حوزه برویم. همچنین با اختصاص بسته بندی های شکیل و در خور ارزش سوغات ملی کشورمان می توانیم به اشتغال زایی و ارز آوری بیشتر در این حوزه امیدوار شویم. تنها در این صورت است که صنایع دستی کشور می تواند در حوزه اقتصاد نیز به جایگاه واقعی خود دست یافته و به ارز آوری و اشتغال زایی منتهی شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …