با کمک مجلس، بخش خصوصی و دولت نقشه جامع گردشگری تدوین و تصدی‌گری‌ها واگذار شود

با وجود آنکه بحث واگذاری بخشی از تصدی‌گری در حوزه گردشگری در دولت گذشته مطرح شد و تاکید مسئولان دولت یازدهم نیز بر واگذاری این تصدی گری به بخش خصوصی بود اما تاکنون این امر به طور کامل اتفاق نیافتاده‌است.
«جواد هروی» رئیس فراکسیون تاریخ و توسعه گردشگری با تاکید برآنکه تا مادامی که بخش خصوصی در حوزه گردشگری اختیار پیدا نکند نمی‌توانیم شاهد رشد و اعتلای این بخش باشیم گفت: «بهتر است دولت بخش نظارتی این حوزه را در دست گیرد و بخش خصوصی وارد مباحث اجرایی شود. در این صورت می‌توان اقتصاد گردشگری را جایگزین اقتصاد نفتی کرد.»
او با اعتقاد برآنکه، دولت نمی‌تواند هدایت، برنامه ریزی، اجرا و اداره بخش بزرگی مانند گردشگری را بر عهده گیرد یادآور شد: «بهتر است بخش خصوصی وارد عمل شود. در این راستا با توجه به تاکید اصل ۴۴ بر خصوصی سازی، دولت، بخش خصوصی و مجلس می‌توانند با تدوین نقشه جامع گردشگری این امر را محقق سازند.»
نماینده مردم قائنات در مجلس یادآور شد: «نقشه جامع گردشگری بر خلاف سایر نقشه‌های راه که امور را به صورت کلی مطرح می‌کنند باید نقشه‌ای جامع را در اختیار گردشگری قرار دهد و فراکسیون تاریخ و توسعه گردشگری این آمادگی را دارد تا در کنار دولت و بخش خصوصی این امر را محقق سازد.»
به گفته هروی، بهتر است بخش خصوصی پیشنهادات خود را ارائه دهد سپس با نگاه صاحب نظران و مسئولان سازمان میراث و گردشگری نقشه جامع گردشگری تدوین شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …