تشکیل کمیسیون رسیدگی به وضعیت ابنیه تاریخی در مجلس

قرار است کمیسیونی مشترک از کمیسیون های فرهنگی، عمران و اقتصادی مجلس به منظور بررسی طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی – تاریخی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در این باره  گفت: در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی قرار است اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی-تاریخی انتخاب شوند.
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی قرار این طرح در راستای توانمند سازی ساکنین و مالکین آنها، همچنین رسیدگی به اوضاع نامطلوب ابنیه تاریخی کشور اجرا شود و به صورت مشترک با حضور کمیسیون عمران و اقتصادی برگزار خواهد تا هیأت رئیسه تشکیل دهند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …