تشکیل کمیسیون رسیدگی به وضعیت ابنیه تاریخی در مجلس

قرار است کمیسیونی مشترک از کمیسیون های فرهنگی، عمران و اقتصادی مجلس به منظور بررسی طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی – تاریخی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در این باره  گفت: در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی قرار است اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی-تاریخی انتخاب شوند.
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی قرار این طرح در راستای توانمند سازی ساکنین و مالکین آنها، همچنین رسیدگی به اوضاع نامطلوب ابنیه تاریخی کشور اجرا شود و به صورت مشترک با حضور کمیسیون عمران و اقتصادی برگزار خواهد تا هیأت رئیسه تشکیل دهند.

Check Also

افتتاح نخستین موزه روانپزشکی کشور

شهردار منطقه ۱۱ تهران در آستانه فرا رسیدن هفته تهران از بازگشایی نخستین موزه روانپزشکی …