سرپرست صندوق بهره برداری اماکن تاریخی میراث فرهنگی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محمدرضا پوینده سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی شد.

 مسعود سلطانی فر محمدرضا پوینده را به عنوان سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب کرد.

در حکم رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای محمدرضا پوینده آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده(۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب می شوید.

توفیق روزافزونتان را در انجام وظایف محوله و در راستای تحقق اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از خداوند منان خواهانم.

پوینده پیش از این مدیرکل برنامه ریزی گردشگری، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود.

ریاست صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی پیش از این بر عهده احسان ایروانی بود. وی بهمن ۱۳۹۱ به این سمت منصوب شده بود.

ایروانی اواخر فرودین سالجاری به دلیل آنچه مشکلات جسمی وی عنوان شده، استعفا کرده بود.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …