فروشگاه اتوبوسی صنایع دستی به راه افتاد

اتوبوس صنایع دستی
اتوبوس صنایع دستی

فروشگاه اتوبوسی صنایع دستی در بیست وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران رونمایی شد.
به گزارش ستاد خبری بیست وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران فروشگاه اتوبوسی صنایع دستی در نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران رونمایی شد.
حسن نیکزاد موسس این اتوبوس صنایع دستی در نمایشگاه ملی صنایع دستی گفت:این اتوبوس را باهدف آشنایی بیشتر مردم با صنایع دستی  راه اندازی کردم.
وی ادامه داد:حدود ۱۵ سال است که این کار را در ذهن دارم. این اتوبوس ۳ سال است که راه اندازی شده است . حدود ۱۲۰ میلیون تومان هزینه برای خرید اتوبوس شده است  ۸۰ میلیون تومان بابت دیزاین و طراحی اتوبوس  اختصاص دادم.
حسن نیکزاد ادامه  داد: . تقریبا در تمامی شهرها ومناطق(استان مرکزی . موزه قصر. گوهر دشت.ایران زمین .دزفول.بوشهر . عسلویه .پترشیمی). رفتم
کارهای معرق .منبت . مشبک و.. راخودم انجام می دهم . و قسمت داخلی اتوبوس را اگر دقت کنید کارهای خودم هست که طراحی کرده ام.
حسن نیکزاد ادامه داد: این کار در حال حاضر  سودی را ندارد ولی در آینده این کار با فرامرزی شدن آن سود خوبی را عاید من خواهد کرد و چون من در کشورهای مختلف آشنایان زیادی دارم فروش این محصولات در این کشورها بهتر خواهد بود
امیداورم که این اتوبوس بتواند فرهنگ صنایع دستی را پیش از پیش رواج دهد.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …