نرخ جدید ورودیه کاخ‌موزه‌های تهران اعلام شد

محمدرضا کارگر مدیر کل امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی گفت: به استناد تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۹۱ و با توجه به برنامه ریزی ها و کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر سطح بندی موزه ها، بناها و محوطه های تحت پوشش سازمان، نرخ جدید ورودی به دو مجموعه فرهنگی- تاریخی تهران افزایش یافت.

کارگر با بیان اینکه نرخ ورودی برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی متفاوت است، گفت: بازدیدکنندگان داخلی برای ورود به این دو مجموعه باید مبلغ ۲۰ هزار ریال پرداخت کنند و برای بازدید از هر کدام از موزه ها و کاخ موزه های این مجموعه ها مبلغ ۱۵ هزار ریال بپردازند.

مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی ادامه داد: مبلغ ورودی برای بازدیدکنندگان خارجی ۱۵۰ هزار ریال است همچنین برای بازدید از هر کدام از موزه ها و کاخ موزه ها به صورت جداگانه باید مبلغ ۱۰۰ هزار ریال پرداخت کنند.

وی افزود: دستورالعمل تعیین نرخ ورودی دو مجموعه فرهنگی _ تاریخی سعدآباد و نیاوران ابلاغ شده است و روسای این مجموعه ها باید از تاریخ اول تیرماه سال جاری نسبت به اجرای نرخ جدید اقدام کنند.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …