دو کنسرت در تهران مجوز اجرا گرفتند

 واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی مجوز اجرای صحنه ای برای گروه موسیقی پاپ مازیار فلاحی به سرپرستی و خوانندگی  مازیار فلاحی در محل سالن میلاد نمایشگاه بین المللی را صادر کرد. این کنسرت روزهای دوازدهم و سیزدهم مرداد ماه در دو نوبت ساعت های ۱۸ و ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

مجوز اجرای گروه بهزاد عبدی به سرپرستی بهزاد عبدی و خوانندگی رضا یزدانی نیز صادر شد.

 این کنسرت روزهای پانزدهم و شانزدهم مرداد ما ه ساعت ۲۱:۳۰  در محل تالار اصلی وزارت کشور برگزار خواهد شد.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …