به صورت همزمان در کل کشور آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی برگزار می‌شود

آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، طبیعت گردی و مدیریت فنی به صورت همزمان در کشور برگزار می شود.

به گزارش ایرانگرد نیوز این آزمون روز جمعه ۲ مرداد ماه در ۲۶ استان به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

در بخش مدیریت فنی هزار و ۷۵۲ نفر، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی هزار و ۸۳۹ نفر، راهنمایان طبیعت گردی  ۲۶۹ نفر و راهنمایان ژئوتوریسم ۲۱ نفر در این آزمون شرکت می کنند.

یادآور می‌شود آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در دبیرستان البرز استان تهران و در مراکز استانی برگزار می شود.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …