معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان؛ کسب عنوان جهانی آغاز یک تعهد است

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور، شهر جهانی بودن را نه یک رزومه برای مدیران اجرایی بلکه آغاز یک تعهد برای آنها دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان کسب عنوان جهانی شهر بافت قالی توسط شهر تبریز را یک افتخار بزرگ برای کل کشور دانست.
وی صنعت و تجارت امروز دنیا را در حال پوست اندازی توصیف کرد و گفت: اکنون شهر ها به مهمترین کارکرد و موثرترین فضای تولید تبدیل شده اند و اندیشه و مدیریت خلاق دراین زمان سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است.

وی از رشد ۲۰ درصدی صادرات قالی در سال گذشته خبر داد و این آماررا  امیدوار کننده خواند.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور فرهنگ سازی و گفتمان سازی را از جمله خروجی های مفید و قابل تامل سه حوزه صنایع دستی،میراث فرهنگی و گردشگری دانست.
وی با تاکید بر تعهد آوری انتخاب جهانی یک شهر اظهار کرد: شهر جهانی بودن یک امتیاز به منزله یک رزومه برای مدیریت اجرایی نیست بلکه آغاز یک تعهد برای آنها و یک مسئولیت خطیر برای هنرمندان و شهروندان است.
بهمن نامور مطلق در خصوص اهمیت این عنوان توسط شهر تبریز گفت:ادعا داریم که شهر تبریز قالی ایران را مدیریت می کند  وسهم بزرگی در تولید ناخالص ملی دارد و می خواهد در مدیریت جهانی قالی مشارکت کند.
وی با تاکید بر نظارتهای سالیانه در نظر گرفته شده از سوی سازمان در راستای حفظ این عنوان جهانی یادآور شد: این انتخاب همان طور که دادنی است پس گرفتنی هم هست.
بهمن نامور مطلق برتامین زیر ساخت های ارتباطی، مالی،حقوقی و تحقیقی مناسب در این راستا تاکید کرد و تصریح کرد: بهره گیری از این عنوان فرآیند پیچیده و بلند مدتی است و باید امروز و کسب عنوان شهر جهانی بافت قالی را آغاز آغاز ها دانست.
وی کم بودن زمان کار بازار قالی تبریز را یک نقص برای حضور چشمگیردر عرصه بین المللی عنوان کرد و اظهار کرد:بازاری می تواند مدیریت جهانی کند که بروز بوده و پاسخگویی نیاز های روز بازار باشد. بازاری که فعالترین بورس و آرامترین بستر را برای معاملات مهیا کند.
بهمن نامور مطلق در پایان دلگرمی و خوشبینی هنرمندان را از دیگر لازمه های یک شهر و بازار موفق در مدیریت جهانی قالی توصیف کرد و بر عزم جدی و راسخ و همدلانه مدیران اجرایی در نیل به این هدف عالی تاکید کرد.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …