فعالین بخش خصوصی گردشگری می توانند در تعامل و ارتباط مثبت با بخش دولتی باشند

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران گفت : فعالین بخش خصوصی گردشگری نمی توانند مسئولیت و وظایف دولت را بر عهده بگیرند اما می توانند در تعامل و ارتباط مثبت با بخش دولتی، راهگشای بسیاری از مسائل مربوط به گردشگری باشند.

آرش نورآقایی در حاشیه نشست فعالان و دست اندکاران صنعت گردشگری با مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری که عصر روز سه شنبه در محل معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، با اعلام این مطلب گفت: سوء تفاهم و عدم درک متقابل باعث بروز مسائل در حوزه گردشگری شده است.

وی با اشاره به اینکه مسائل مورد بحث در حوزه گردشگری به دلیل سوء تفاهم و عدم درک متقابل بخش خصوصی و دولتی به وجود آمده و این نقد به هر دو طرف وارد است، یادآور شد: انتظار می رود زمانی که جلسه ای برگزار می شود همه افراد حضور داشته باشند تا نظرات و پیشنهادات مختلف مورد بحث قرار گیرد.

نورآقایی ادامه داد: نحوه اجرای پیشنهادها هم دچار مشکل است، ما فکرهای خوبی داریم اما زمان و شیوه اجرای این افکار خوب باید سنجیده شود.

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران گفت: باید تلاش کنیم فارغ از اینکه افراد چه نظراتی دارند، کنش‌مند صحبت کنیم.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …