تاسیس دانشگاه هتلداری بین المللی در ایران

یکی از مهمترین اقدامات زیر ساختی آموزش شیوه های نوین گردشگری و هتلداری در داخل کشور است و اکثر مجموعه‌های متولی امر گردشگری، برای تامین نیروی انسانی کارآمد، برای زیر مجموعه های خود است.

توافقنامه تاسیس دانشگاه هتل داری اصفهان بین شرکت سرمایه گذاری  آتیه صبا و دانشگاه بین المللی هتلداری لوزان سوئیس منعقد شد.
یکی از مهمترین اولویت های امروز گردشگری بحث آموزش و لزوم تربیت نیروی انسانی کارآمد در بخش های مختلف خدمات گردشگری است. «عمر کادوری» مدیر ارشد هتل های روتانا در همایش بین المللی سفر پاک در اصفهان، با تاکید بر اصل آموزش، مدعی است که اگر ایران بخواهد در امر گردشگری و جذب توریست جایگاه واقعی خود را به دست آورد، ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی از اولویت های اصلی است.
یکی از مهمترین اقدامات زیر ساختی آموزش شیوه های نوین گردشگری و هتلداری در داخل کشور است و اکثر مجموعه‌های متولی امر گردشگری، برای تامین نیروی انسانی کارآمد، برای زیر مجموعه های خود است. در همین راستا روز شنبه درهمایش بین المللی سفرپاک به امضای احمدرضا نیک کار اصفهانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا متعلق به صندوق بازنشستگی کشوروآندره مک (Andre Mack) مدیرمشاوره دانشگاه هتلداری لوزان سوئیس رسید.
توسعه صنعت گردشگری، برگزاری دوره های آموزشی و ارائه جدید ترین دانش مرتبط با مجموعه های هتل داری ازجمله اهداف تاسیس دانشگاه بین المللی هتل داری اصفهان اعلام شده است.
دانشگاه بین المللی هتلداری لوزان سوئیس، زیر مجموعه شرکت اکول هتل (Ecole HOTELIERE) و مسئول برنامه های آموزشی و مشاوره درباره توسعه و مدیریت دانش گردشگری و هتلداری است که در بیش از ۵۰ کشور جهان فعالیت دارد.
گرچه درچندین دانشگاه کشور رشته تخصصی هتل داری و گردشگری وجود دارد اما دانشگاه هتل داری تاکنون تاسیس نشده است . استان اصفهان دارای ۹۰ هتل و ۶۵ مهمانپذیر است که از این تعداد ۵۷ هتل و ۳۰ مهمانپذیر در شهر اصفهان قرار دارد.
هتل سازی و هتلداری یکی از زیرساخت های اساسی در صنعت گردشگری بشمار می آید که استان اصفهان به عنوان یکی از قطب های اصلی این صنعت در کشور، نیازمند توسعه این زیرساخت هاست.
گردشگری به عنوان مهمترین محور توسعه استان اصفهان مورد تاکید قرار دارد و تقویت زیر ساخت های این صنعت بویژه در بخش هتل داری از اولویتهای این استان است .
ازطرفی با توجه به توسعه روابط بین المللی کشورمان و تاثیرآن درافزایش ورود گردشگران و جهانگردان خارجی به ایران بویژه استان اصفهان، هتل سازی و توسعه دانش هتلداری در این استان به عنوان یک ضرورت مورد تاکید قرار دارد.
ارتباط بین مدیران حوزه های گردشگری و کارشناسان بین المللی با برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی کاربردی و تخصصی، همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری برای تسریع در تصمیم، هدفمندی تصمیمات و ملموس تر کردن چشم انداز آینده از اهداف برگزاری این همایش است.
صنعت گردشگری استان اصفهان از سال ۹۲ در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت و آمار ورود گردشگران خارجی به این استان در همین سال از ۱۱۰ هزار به ۱۸۰ هزار نفر افزایش یافت.
این آمار در سال ۹۳ به ۲۵۰ هزار نفر و در نیمه اول سال ۹۴ به بیش از ۲۵۰ هزار نفر رسید.
مدرسه هتلداری لوزان
مدرسه هتلداری لوزان هتل مشاور SA (LHC) شرکت توسعه دانش و مشاوره مدیریت سوئیس است. این مدرسه مشاوره  بخش آموزش و پرورش اجرایی مدرسه هتلداری لوزان – اولین مدرسه هتل در جهان است و همکاری نزدیکی با انجمن هتلهای سوئیس دارد.
در سال ۱۹۷۶ در پاسخ به تقاضای رو به رشد  صنعت به دسترسی به دانش منحصر به فرد هتلداری، تجربه و تخصص ، LHC را به یک شرکت سوئیسی توسعه و مدیریت دانش مشاوره برتر توسعه داده است
 در حالی که به طور مداوم تطبیق با محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر است، LHC  با تنظیم روند و معیارهای جدید در مهمان نوازی به شرکت ها و افراد در انجام خواسته ها و اهداف خود کمک کرده است.
رهبران مشاوره مدیریت و آموزش و پرورش اجرایی و LHC  در حال حاضر در بیش از ۳۵ کشورحضور دارد وبا هدف گسترش محصولات و خدمات در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مراکز خود را در چین و هند راه اندازی کرده است.
این موسسه آموزشی اهمیت آموزش و پرورش با کیفیت  را به رسمیت می شناسد ودر راه تغذیه استعدادها به صنعت مهمان نوازی و هتلداری به سرعت گام برمیدارد. ضمن اینکه دارای تجربه در تمام جنبه های در حال توسعه و راه اندازی مراکز یادگیری در سایر کشورها است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …