رئیس انجمن جنگلبانی ایران: اقلیم خشک و نیمه خشک ۹۳ درصدی کشور به توجه بیشتری نیاز دارد

رئیس انجمن جنگلبانی ایران با بیان اینکه هیچ کشور نمی تواند بدون محیط زیست سالم به توسعه برسد، افزود: ایران در مرحله ای از توسعه با روندی در حال شتاب قرار دارد و از آنجایی که دارای پوشش خشک و نیمه خشک ۹۳ درصدی است، نیازمند توجه بیشتر به محیط زیست و منابع طبیعی است.

به گزارشی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر هادی کیادلیری با اشاره به اینکه نام گذاری هفته ای از سال به نام هفته منابع طبیعی یادآور توجه بیشتر به محیط زیست و منابع طبیعی است، گفت: در هفته منابع طبیعی، باید با توجه به فعالیت هایی که در طول سال در ارتباط با محیط زیست کشور صورت گرفته و با بازنگری آن فعالیت ها، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و در نهایت برنامه ای مدون در حوزه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی ارائه داد.
وی ادامه داد: بحران های زیست محیطی بسیار شدیدی نظیر گردوغبار، آلودگی هوا، خشکی و کم آبی که امروزه با آن روبرو هستیم، در اولویت قرار دارند و از آنجایی که آحاد جامعه با این بحران ها به طور مستقیم مواجه هستند، لازم است با همکاری و همدلی بین مردم و نهادهای جامعه برای مقابله با آنها چاره اندیشی شود.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه در سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ابزارهایی که برای ارتقای منابع طبیعی وجود دارد، شامل ابزارهای علمی، قانونی و فرهنگی است، افزود: در تمام حوزه ها به ویژه فرهنگ سازی عملکردها مناسب بوده اما با این حال هر مقدار که در این زمینه فعالیت صورت گیرد، باز هم کم است.
کیادلیری با اشاره به اینکه در بخش قانون گذاری برخی قوانین وضع شده به جای کمک به طبیعت بر تخریب بیشتر آن تأثیر می گذارد، افزود: برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب که تأکید بر حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی دارد، برخی از قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی به جای صیانت از طبیعت بیشتر به واگذاری منابع طبیعی کمک می کند که این امر موجب سرخوردگی متولیان و طرفداران محیط زیست شده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …