رستوران و عکاسخانه کاخ گلستان به مزایده رفت

خشایار نیکزادفر مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی گفت: هر کاخی باید بتواند درآمدزایی داشته باشد. رستوران و عکاسخانه این کاخ نیز می‌تواند درآمد داشته باشد و بخشی از هزینه‌های کاخ را بدهد. عکاسخانه کاخ گلستان به دلیل اهمیتی که دارد، حتماً متقاضی نیز خواهد داشت.
وی گفت: پیش از این عکاسخانه کاخ به فردی بدون قرارداد واگذار شده بود اما این بخش از کاخ جزو اموال دولتی محسوب می‌شود و باید واگذاری آن هم طبق قوانین و مقررات انجام شده و با قرارداد مشخصی واگذار شود. برای اینکه روند واگذاری قانونی باشد مسئولیت آن را به ما سپردند.
نیکزادفر گفت: سه کارشناس دادگستری قیمت گذاری عکاسخانه را انجام دادند و ما نیز آن را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به صورت فراخوان بارگزاری کردیم. این مجموعه ۱۸ متری مسقف ۸۰ متر فضای باز دارد. رستوران کاخ گلستان نیز آماده واگذاری به بخش خصوصی است. اگر ضوابط جهانی کاخ گلستان اجازه دهد می‌توان از بخش‌هایی مانند رستوران درآمد کسب کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …