تبدیل بوستان سرخه‌حصار به اکو پارک

شهردار منطقه۱۳ با اشاره به ظرفیت های زیست محیطی شرق تهران ، از تبدیل بوستان جنگلی سرخه‌حصار به «اکو پارک» خبر داد.
مرتضی رحمان زاده با بیان اینکه تبدیل بوستان جنگلی سرخه حصار به اکو پارک در افق پیش روی حوزه محیط زیست منطقه قرار دارد، افزود: فاز اول اکو پارک سرخه‌حصار با موضوع شناسایی و حفظ تنوع‌زیستی آن آغاز شده است.
وی با اشاره به حیات وحش متنوع بوستان جنگلی سرخه حصار گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته و تجربیات برخی از کشورهای جهان ، در نظر داریم مدلی را طراحی کنیم که بعد از یک مطالعه، بتوانیم داخل پارک جنگلی سرخه‌حصار علاوه بر حفظ تنوع‌زیستی و وجود گونه‌های متنوع، شاهد بهره‌برداری شهروندان هم باشیم.
وی ادامه داد: رویکرد ما در این طرح حفظ تنوع‌زیستی پارک و هدایت آن به سمتی است که شهروندان علاوه بر اینکه بتوانند حیات وحش پارک را رؤیت کند، به آن آسیب هم وارد نکنند.
شهردار منطقه۱۳ در خصوص وضعیت این پروژه اضافه کرد: این پروژه اکنون در مرحله دریافت شرح خدمات و رزومه‌نویسی از مشاوران است تا دست‌اندرکاران بتوانند بهترین مشاور و طرح را برای اجرا انتخاب کنند.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، رحمان زاده با اشاره به جایگاه بوستان سرخه‌حصار به عنوان ریه تنفسی شرق تهران ادامه داد: اکنون مشاوران طرح‌های پیشنهادی را ارائه می‌دهند و ما با توجه به ویژگی این فضا و وجود حیات وحش متنوعی چون آهو، گراز، قوچ و میش و سنجاب و… سعی داریم با حساسیت بیشتری مشاور انتخاب کنیم و کار را پیش ببریم.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …