خطر انقراض خرسهای قطبی بر اثر گرمایش زمین قوت گرفت.

خرس قطبی
به گزارش خبرگزاری ایرانگردنیوز؛ طبق تحقیقاتی که در نشریه «Nature Climate Change» منتشر شده برخی از ابعاد گرمایش زمین برای زیستگاه‌های قطبی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیقات اثبات می کند در صورت تداوم روند گرمایش زمین احتمالا خرسهای قطبی تا ۸۰ سال آینده به طور کامل منقرض خواهند شد.
جانورشناسان معتقدند تعداد این گونه جانوری در حال حاضر به شدت کاهش یافته است و یکی از دلایل آن از بین رفتن میزان یخهای قطبی است؛ امکان شکار برای اینگونه جانوری هم به دنبال این پدیده کاهش یافته است.
در واقع کاهش یخهای قطب باعث می‌شود این موجودات کمتر به منابع غذایی دسترسی داشته باشند و اگر همین روند گرمایشی ادامه داشته باشد خرسهای قطبی تا سال ۲۱۰۰ منقرض خواهند شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …