محدودیتهای قرنطینه تاثیری در پدیده گرمایش زمین ندارد

دانشمندان هشدار داده اند که اعمال محدودیت های قرنطینه در سراسر جهان به خاطر مقابله با همه گیری ویروس کرونا، تقریبا تاثیری در پدیده گرمایش زمین نخواهد داشت.
محققان در بریتانیا پیش بینی می کنند که توقف های موقتی سیستم حمل و نقل و فعالیت صنایع احتمالا تنها افزایش پیش بینی شده دمای جهانی را تا ۰.۰۱ درجه تغییر می دهد.
اما آنها در عین حال گفته اند که با اجرای اقداماتی برای کاربرد انرژی های سبز و تشویق به دوری کردن از استفاده از سوخت های فسیلی، دولت های این فرصت را دارند تا میزان گرمای پیش بینی شده را تا اواسط قرن جاری را به نصف برسانند.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …