حفظ تالاب زریوار

فریبا رضایی در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور، که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تصریح کرد: در این برنامه مدیریتی وظایف تمامی گروه های ذینفع مشخص شده است تا بتوانیم این تالاب منحصر به فرد کشور را برای سال های متمادی و نسل آینده داشته باشیم.
وی از حضور مسنجم و برنامه ریزی شده تمامی گروه های ذینفع به ویژه انجمن های مردمی خبر داد و گفت: تعیین مسیر درست و علمی برای جوامع محلی وتبین نحوه استفاده و کاربری درست از تالاب از مهمترین کارهای این طرح جامع مدیریتی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم اجرای برنامه های مورد نظر محیط زیست توسط شهرداری مریوان منجر به قطع همکاری شد و به دنبال یک پیمانکار قوی در اجرای برنامه های مورد نظر در قسمت گردشگری تالاب در چارچوب قوانین و مقرارت سازمان محیط زیست هستیم.

تعیین وظایف هر دستگاه در قبال دریاچه زریوار با اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان نیز در این ویدیو کنفرانس، اظهار کرد: با اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار، به دنبال تعیین وظایف و حد و حدود هر دستگاه در قبال زریوار هستیم.
خالد جعفری، یادآوری کرد: برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با حضور همه دستگاه های استان و در جلسه شورای برنامه ریزی استان بررسی و تصویب و تناقض و ابهامات آن رفع شده است.
وی همچنین تملک اراضی محدوده تالاب زریوار که از حیث انتفاع کشاورزی و ساخت و ساز خارج شده را ضروری عنوان و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه های ملی و استانی، برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار، به اهداف خود برسد.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …