Tag Archives: انزلی

فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه آزاد انزلی در روزهای کرونایی

از ماه ها پیش و با شیوع ویروس کرونا، مناطق آزاد مانند سایر مناطق و بخش های کشور، برنامه های خود را در راستای مقابله با این ویروس و به حداقل رساندن خسارت های ناشی از این بیماری قرار دادند و چه بسا در بسیاری از موارد مناطق آزاد کشور پیشتاز بسیاری از برنامه ها شدند چرا که بسیاری از …

Read More »