Tag Archives: بهشتی

رئیس پژوهشگاه: شهرها بستر خودنمایی فرهنگها است

بزرگترین دستاورد بشر که به زحمت خودش به دست آورده ،شهر است زیرا شهر فرصت عرض اندام فرهنگ را فراهم می سازد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی در دومین روز بزرگداشت هفته پژوهش که به امر باستان شناسی اختصاص یافته بود،افزود: شهر نشینی از بعد های مختلف اهمیت دارد و به عبارت دیگر شهر بزرگترین …

Read More »