Tag Archives: محیط زیست،پلنگ ایرانی،لیست سرخ

کشته شدن ششمین پلنگ ایرانی

در سال جدید ۶پلنگ ایرانی درکمتر از ۳۰روز کشته شدند. لاشه ششمین پلنگ ایرانی کمتر از ۳۰روز پیدا شد تا زنگ هشدار خطر انقراض این حیوان دیگر از صدا نیفتد. مرگ ۶پلنگ در کمتر از ۳۰روز در ایران، آخرین امید پلنگ در غرب آسیا را رو به ناامیدی برده است. ۶پلنگی که با فاصله تقریبا ۴روز از هم به دلایل …

بیشتر بخوانید »