Tag Archives: معاون میراث‌فرهنگی

معاون میراث‌فرهنگی کشور پیشنهاد داد نامگذاری ۲۴ شهریور به عنوان روز آثار ملی ایران

معاون میراث‌فرهنگی با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داد، روز ۲۴ شهریور به نام روز آثار ملی ایران در تقویم رسمی کشور ثبت شود. محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی سازمان، با ارسال نامه‌ای به سیدحسن شاهمرادی، آورده است: در روز ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ شمسی در اجرای قانون حفظ آثار ملی( مصوب ۱۳۰۹، مجلس شورای ملی) نخستین اثر …

بیشتر بخوانید »