Tag Archives: نقوش بزکوهی

ردپای آثار خطی سنگ نگاره تیمره ایران بر سفالهای دره سند و هند مرکزی

پژوهشگر سنگ نگاره های ایران گفت: در پژوهش های ۱۱ساله بر روی سنگ نگاره های تیمره ایران مشخص شد که برخی از آثار تصویری و علائم خطی بر روی این سنگ نگاره ها بر روی سفالینه های مکشوفه در دره سند در بلوچستان پاکستان و هند مرکزی وجود دارد. ‘محمد ناصری فرد’ : این پیوستگی نشان از ریشه مشترک فرهنگی …

بیشتر بخوانید »