حراج ۵۰۰ هزار دلاری تصویر «رستم‌خان زند» در حراجی «ساتبی»


حراج ۵۰۰ هزار دلاری تصویر «رستم‌خان زند» در حراجی «ساتبی»

تصویری از’ رستم خان زند’ شاهزاده دوران زند،که توسط ‘محمد صادق خان’ نقاش امضا شده است، دربخش فروش آثار هنراسلامی درحراجی ساتبی به ارزش ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار یورو قیمت گذاری شده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …