پاسخ به محمدرضا لطفی در فصلنامه جدید “ماهور”

به گزارش ایرانگرد نیوز، در این شماره از فصلنامه موسیقایی “ماهور” مباحثی در حوزه ریتم از جمله “ریتم” نوشته جاستین لاندن استاد موسیقی دانشگاه “کالتن درنرثفیلد” آمریکا و ترجمه ناتالی چوبینه، “اصول مقدماتی ریتم” نوشته کورت زاکس موسیقی‌شناس آلمانی با ترجمه ناتالی چوبینه، “ریتم و وزن” نوشته ژانزاک نتی یه استاد دانشکده موسیقی دانشگاه مونرئال کانادا با ترجمه بنفشه فریس آبادی، “ریتم آزاد: قوم موسیقی شناسی و مطالعه موسیقی بدون وزن” نوشته مارتین کلیتن استاد قوم موسیقی شناسی در دانشگاه دارم، “سرشت سه گانه ریتم: تنکردی، هنری و هویتی” نوشته محمدرضا فیاض، “ریتم از نقطه صفر تا وزن” نوشته ساسان فاطمی منتشر شده است.

 

“مفهوم و تعریف ایقاع در برخی متون و رسالات موسیقی عربی و فارسی” نوشته بابک خضرایی، “بررسی برخی جنبه های عملی ایقاع در رسالات قدیمی موسیقی حوزه اسلامی” نوشته سعید کردمافی، “نگاه به ایقاع از فارابی تا امروز” نوشته فرید خردمند و ” هراس از احیای موسیقی ایرانی قدیم” نوشته آرش محافظ از جمله مقاله های دیگری است که در این فصلنامه منتشر شده است.

 

این شماره همچنین به مباحث نظری ریتم و تاریخچه این مباحث اختصاص دارد. بخش اول شامل بحث های عمومی درباره مفهوم تئوریک ریتم و وزن است که پیشینه تاریخی بحث های مربوط نزد موسیقی‌شناسان غربی در خلال آنها مطرح می شود. بخش دوم هم اساسا به پیشینه مباحث نظری مربوط به این مفهوم در حوزه ایرانی، عربی وترکی می پردازد حوزه ای که در آن همواره تا قبل از دوره مدرن از این مفهوم با عنوان “ایقاع” یاد شده است.

 

 

این بخش شامل مقالاتی است که نویسندگان از یک طرف، فهرست و چشم اندازی از تعاریف ایقاع در متون و رسالات موسیقی عربی و فارسی از قرن سوم تا یازدهم هجری به ترتیب زمانی ارائه می دهند و آن را تا دوره معاصر با این که اصطلاح ریتم جایگزین ایقاع می شود ادامه داده، در عین مرور و ارائه گزارش های تاریخی به مقایسه و نقد آنها می پردازند و از طرف دیگر با مطالعه نحوه نقره نگاری اصول ایقایی و تحول آن و پس از بررسی تغییرات در تلقی از مفاهیم مرتبط با عمل ایقاع به ویژه در رسالات مکتب “منتظمیه” و دوره صفوی به بازخوانی “بحور اصول “در یکی از رساله‌های مهم دوره صفوی می پردازند.

 

در بخش “تا فصلی دیگر” این شماره پاسخی از سوی سید محمد موسوی مدیر مسئول فصلنامه موسیقی ماهور به مطالب طرح شده از سوی محمدرضا لطفی در آخرین شماره “نامه شیدا” هم منتشر شده است.

 

شصتمین شماره از فصلنامه تخصصی موسیقی ماهور با صاحب امتیازی موسسه فرهنگی هنری ماهور، مدیر مسوولی سید محمد موسوی و حضور ساسان فاطمی، هومان اسعدی، سید محمد موسوی، حسین یاسینی، بابک خضرایی، آرش محافظ و سعید کردمافی به عنوان اعضای هیات تحریریه در 288 صفحه و قیمت 15 هزار تومان در بازار نشر موسیقی قابل دسترسی است.

 

Check Also

کشف یک طرح مخفی پشت «مونالیزا»

یک دانشمند به کمک دوربین‌های پیشرفته یک طراحی مخفی در لایه‌های زیرین نقاشی «مونالیزا» کشف …