«چوگان» را دریابیم تا نصیب دیگران نشود


«چوگان» را دریابیم تا نصیب دیگران نشود

بار دیگر میراثی ایرانی در خطر ثبت به نام کشوری دیگر قرار گرفته‌است. ”چوگان” ورزشی ایرانی است که این روزها کشور آذربایجان برای ثبت جهانی آن گام‌های بلندی برداشته و تا زمانی که مسئوان میراث فرهنگی گوشه چشمی به آن نداشته باشند، میراثی دیگر از ایران به نام کشوری دیگری ثبت می‌شود.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …