توپ چوگان قصرفیروزه به زمین بختیاری‌ها و کردها افتاد


توپ چوگان قصرفیروزه به زمین بختیاری‌ها و کردها افتاد

این روزها که بازار صحبت درباره چوگان داغ است، توپ این بازی به زمین کردها و بختیاری‌ها افتاد تا 10 آبان در زمین قصر فیروزه با لباس محلی مسابقه دهند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …