تا ده سال دیگر، چین اولین مقصد گردشگری جهان است


WTTC:

تا ده سال دیگر، چین اولین مقصد گردشگری جهان است

با ادامه روند جاری در توسعه گردشگری چین ،این کشور تا سال ۲۰۲۳ برترین مقصد گردشگری جهان می‎شود.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …