آمادگی ایران برای کمک به برگزاری کنفرانس بازسازی سوریهوزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:


آمادگی ایران برای کمک به برگزاری کنفرانس بازسازی سوریه

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «ایران برای کمک به برگزاری کنفرانس بازسازی سوریه در زمان مناسب آمادگی دارد تا این مساله به بهترین نحو برگزار شود و این کنفرانس بین‌المللی می تواند در بازسازی سوریه موثر باشد.»

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …