رشد همگام مراقبت‌های پرواز با صنعت هوایی


رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبرداد

رشد همگام مراقبت‌های پرواز با صنعت هوایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: «صنعت هوایی کشور با موفقیت‌هایی همراه بوده که طراحی و ساخت هواپیما و تجهیزات، ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ارتقای فرهنگ هوانوردی و افزایش گردش مالی در پروازهای بازرگانی در ایران از جمله این دستاورد‌هاست. »

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …