شورای عالی آب و شورای عالی محیط زیست تشکیل می شود


به ریاست حسن روحانی؛

شورای عالی آب و شورای عالی محیط زیست تشکیل می شود

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران صبح امروز در چهارمین کنگره سراری خانه کشاورز از تشکیل شورای عالی آب و شورای عالی محیط زیست خبر داد. ریاست این دو شوراهای عالی بر عهده خود او خواهد بود.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …