خانه هنرمندان باشگاه هنر و طبيعت را تعطيل کرد!

چه بسيار واکنش هاي گسترده دوستداران محيط زيست به بحران هاي زيست محيطي ايران که به واقع نقطه آغاز آن جلسات ماهانه باشگاه هنر و طبيعت بوده است. و اينک اين پاتوق بسيار موثر و مفيد را مي خواهند تعطيل کنند. استمدادي که فخرالسادات غني مدير باشگاه هنر و طبيعت نوشته خود بسيار گوياست. در پي نامه وي را خطاب به مخاطبان باشگاه هنر و طبيعت مي خوانيم:

از اين پس نمي توانيم همه ماهه شما را براي همراهي در باشگاه هنر و طبيعت به عنوان پروژه مشترک خانه هنرمندان و موسسه طبيعت دعوت کنيم. در جلسه هفتاد و يک در باشگاه امکان عدم ارائه جلسات را درخانه هنرمندان مطرح کرديم و در تدارک جلسه هفتاد و دو متوجه شديم که اولين يک شنبه آبانماه با برنامه ديگري پرشده، با تماسهاي مکرر در جلسه اي که با مديريت خانه هنرمندان داشتيم، خبردار شديم به دليل تنگناهاي مالي اين نهاد سالن جليل شهناز را فقط يک بار درهر فصل مي توانند در اختيار باشگاه هنر و طبيعت قرار دهند ، براي دو ماه ديگر بابت سالن با احتساب 30% تخفيف درنظر گرفته شده از طرف مديريت ،مي بايست 9،000،000 ريال هزينه پرداخت نمائيم ، ميدانيد که امکان چنين پرداختي براي موسسه طبيعت وجود ندارد.
براي يافتن راه حل همراهيمان نمائيد.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …